CICMS2021

Important Information:
After the meeting held as the CICMS2021 organizing board,
– Considering the current pandemic conditions, our conference will be held with 100% online participation;
– But it may be done face-to-face if the current conditions improve until the conference date,
– It has been decided that the CICMS2022 conference will be held in Cappadocia, will be hosted by Erciyes University Faculty of Communication.
– Technical details about our conference will be shared with you in a short time.
It is announced to the participants with respect.

Önemli Bilgilendirme:
CICMS2021 düzenleme kurulu olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası,
-Mevcut pandemi koşulları göz önüne alındığında, konferansımızın %100 online katılımlı olarak gerçekleştirilmesine,
-Mevcut koşulların konferans tarihine dek iyileşme sağlaması halinde yüz-yüze yapılmasına,
-CICMS2022 konferansının, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Kapadokya’da gerçekleştirilecek olmasına karar verilmiştir.
– Konferansımız ile ilgili teknik detaylar kısa zaman içerisinde sizlerle paylaşılacaktır.
Katılımcılara saygıyla duyurulur.